Contributie
Ieder lid van de Scouting Arcus Belli betaalt evenveel contributie. Voor het seizoen september/september is de contributie voor ieder lid € 50,- per jaar. 

Dit wordt allemaal geregeld door de penningmeester. Bij de penningmeester kun je terecht met al je vragen met betrekking tot de contributie.

De contributie kan pas worden stopgezet, nadat is afgemeld bij de ledenadministratie. Deze afmelding moet schriftelijk worden ingediend bij de ledenadministratie. 

 

Kampgeld
De kampen staan financieel los van de contributie. De bedragen voor de kampen worden per kamp bepaald en zullen vooraf bekend zijn.